Bi-zone's

SBBS

De SBBS organiseert de collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen in Stellendam.

WAT IS EEN BI-ZONE?

De experimentenwet Bedrijven Investeringszone (BI-zone), ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken, maakt het voor gemeenten mogelijk om samen met ondernemers te investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Projecten op het gebied van veiligheid mobiliteit, beheer en uitstraling worden door ondernemers bedacht, uitgewerkt en uitgevoerd.

 

De uitgangspunten van de BIZ wet zijn:
  • Een BI-zone is van, voor en door ondernemers. De initiatiefnemende ondernemers bepalen welke activiteiten zij in de BI-zone willen ontplooien, richten een vereniging of stichting op en gaan in overleg met de gemeente. Als de BI-zone tot stand komt, wordt de opbrengst van de BIZ-bijdrage als subsidie uitgekeerd aan de vereniging of stichting, die vervolgens zelf zorgt dat de activiteiten worden uitgevoerd.

  • Instelling van een BI-zone dient het gezamenlijk belang van de ondernemers en geschiedt tevens in het algemeen belang (bijvoorbeeld leefbaarheid of veiligheid). De gemeente beoordeelt of de activiteiten in voldoende mate het algemeen belang dienen.

  • Een BI-zone is voor aanvullende activiteiten ten opzichte van de diensten van de gemeente.

  • Een BI-zone kan alleen ingesteld worden als er aantoonbaar draagvlak is onder de ondernemers op de bedrijvenlocatie.

  • De organisatie van de BI-zone moet transparant en kostenefficiënt zijn en verantwoording afleggen aan de ondernemers in de BI-zone.

  • BI-zones hebben een beperkte duur (maximaal vijf jaar). Om de B-zone te verlengen moet de procedure herhaald worden (een nieuwe verordening en een nieuw draagvlakonderzoek).

De BI-zone wet is dus opgezet om ondernemers de kans te geven zelf iets te doen aan hun omgeving. Daar waar dit in het verleden gebeurde werden vele kansrijke activiteiten belemmerd door de freeriders. Dit zijn ondernemers die wel meeprofiteren van de voordelen van de diensten maar zelf geen financiële bijdrage leveren. Door het verplichtende karakter van de BI-zone zijn de freeriders verleden tijd.