Bi-zone's

SBBS

De SBBS organiseert de collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen in Stellendam.

BEDRIJVENTERREIN KORTEWEG

Bedrijventerrein Korteweg is een bedrijventerrein gelegen aan de noordzijde van Stellendam en huisvest bedrijven van allerlei pluimage. Tevens vindt men er een tankstation en een publieke parkeerplaats.

Op het bedrijven terrein zijn eveneens kleine en midden grote bedrijven gevestigd die zich bezig houden met handel en constructie. Daarnaast enkele bedrijven welke aan de particuliere markt leveren.

Het bedrijventerrein heeft een goede ontsluiting op de Rijksweg N57 en is goed bereikbaar, ook voor het vrachtverkeer.