Beste leden van KVO-werkgroepen,

U heeft met uw samenwerking al heel veel bereikt. Bedrijventerreinen worden steeds schoner en veiliger. Om u van nog meer informatie te voorzien hebben wij deze nieuwsbrief voor u samengesteld. Heeft u vragen en of opmerkingen over de inhoud? Schroom dan niet om contact op te nemen met Karen Louwers, assistent KVO-B-procesbegeleider MKB-Nederland.

En stuur – met inachtneming van de AVG-regels – deze nieuwsbrief vooral door aan de ondernemers op uw terrein!

In deze editie geven wij aandacht aan de cijfers. We laten het verloop zien van het aantal (her-)certificeringen, de resultaten 2018 van de werkgroepen ten opzichte van hun eerdere certificering, de tevredenheid over de begeleiding en de overlastcijfers van 2017 en 2018. En we geven inzicht in de algemene misdaadcijfers van Nederland.
Tot slot nog een oproep: hoe toegankelijk is uw terrein voor hulpdiensten? Doe mee aan SOS Toegang.

(Her)certificeringen in 2018
De procesmanagers hebben ’t afgelopen jaar niet stilgezeten. 194 bedrijventerreinen zijn in 2018 ge(her)certificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Hiervan hebben 44 bedrijventerreinen voor het eerst het KVO-certificaat behaald.

Cijfers 2015-2018
Veel KVO-werkgroepen van 2018 hebben hun certificaat weer gehaald. Uit vergelijkende cijfers blijkt dat er voor deze projecten goede resultaten zijn behaald. Bovenstaand een overzicht van aantal percentages van deze projecten ten opzichte van hun eerdere certificering

De KVO-werkgroepen mogen zeker tevreden zijn met deze resultaten!

Resultaten enquêtes 2017-2018
Het percentage van ‘ervaren’ overlast door de ondernemer was in 2018 6 procent lager dan in 2017; 44 procent van de ondernemers had nog overlast.

Waar hebben ondernemers overlast van (in %)
x = het cijfer van 2018, (x) van 2017:
Vervuiling 11 (10)
Rondhangen 5 (4)
Vernieling 2 (1)
Hardrijden 18 (17)
Straatraces 4 (2)
Lawaai 5 (2)
Parkeren vrachtwagens 14 (17)
Parkeren auto’s 16 (15)
Lastig vallen 1 (0)
Drugs 2 (2)
De behoefte aan informatie over ondermijnende criminaliteit en cybercriminaliteit is nagenoeg gelijk gebleven:
Aandacht ondermijning 89 (87)
Aandacht cybercriminaliteit 51 (51)

Kosten 2019
In 2005 is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie & Veiligheid begonnen met de procesbegeleiding voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen. Deze begeleiding zou naar later bleek langer duren als dat wij als organisatie hadden kunnen bedenken.

Meer dan 900 bedrijventerreinen hebben in de afgelopen jaren gebruik kunnen maken van deze gesubsidieerde procesbegeleiding.

Misdaadcijfers gedaald
Net als voorgaande jaren is ook in 2018 het aantal geregistreerde misdrijven gedaald, in dit geval met 6,1 procent ten opzichte van 2017. In totaal registreerde de politie 766.638 misdrijven.

Het huidige cijfer uit 2018 ligt ruim 20 procent lager dan het aantal geregistreerde misdrijven in 2014. Wel lijkt de daling het laatste halfjaar tot een einde gekomen. De daling geldt voor bijna alle soorten misdrijven.