Bi-zone's

SBBS

De SBBS organiseert de collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen in Stellendam.

BEDRIJVENTERREIN DELTAHAVEN

Bedrijventerrein Deltahaven Binnen is een bedrijventerrein gelegen aan de binnenhaven van Stellendam en huisvest meerdere scheepvaart gerelateerde onderhoudsbedrijven, werven en toeleverende bedrijven voor de scheepvaart. Tevens vindt men er een jachthaven met jachtservice bedrijven en horeca.

Op het bedrijven terrein zijn eveneens kleine en midden grote bedrijven gevestigd die zich bezig houden met handel en constructie. Daarnaast enkele bedrijven welke aan de particuliere markt leveren.

Het bedrijventerrein heeft een goede ontsluiting op de Rijksweg N57 en is goed bereikbaar, ook voor het vrachtverkeer.