Sinds kort is er een nieuwe Wijkagent voor de bedrijventerreinen te Stellendam.

 

Zijn naam is Arij Weijler en hij is te bereiken via de mail arij.weijler@politie.nl of het algemene nummer 0900-8844.

Hij is regelmatig te vinden op de bedrijventerreinen Stellendam binnen- en buitenhaven en op Korteweg.

Mocht u aanleiding hebben voor een gesprek n.a.v. een incident of calamiteit of om aangifte te doen

kunt u een afspraak maken en komt hij bij u langs of is hij op kantoor bij de parkmanager aan de Nijverheidsweg 20

te Stellendam. 

 

De wijkagagent heeft zitting in de werkgroep KVO-B samen met bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Goeree Overflakkee Cindy Hakkenbrak, Cornelis Grootenboer, veiligheidscoördinator veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Jarco Kosten van de Flakkeese Beveiligingsdienst, Ary van Zwet van de NVD, Bert de Boer en Gerco Don, bestuursleden van de SBBS en Bert Visser, parkmanager SBBS.

In de werkgroep worden alle zaken m.b.t. veiligheid, schouwverslagen en het plan van aanpak algehele situatie

Bedrijventerreinen besproken.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de parkmanager Bert Visser, telefoon 0653882127 of

parkmanager@stellendam.biz