Geen aanslag BIZ van het SVHW in 2021

Betreft: Ontvangen Subsidie van de Provincie Zuid-Holland ter financiering van onze BIZ in 2021

Beste medeondernemer,

Zoals u wellicht al in het Eilanden Nieuws heeft gelezen, is het bestuur van onze BIZ er samen met medewerkers van de gemeente Goeree-Overflakkee in geslaagd om een subsidie te verkrijgen waardoor het mogelijk wordt onze BIZ, welke officieel 31- 12-2020 ten einde liep in het jaar 2021 te bekostigen.

Wat betekent dat voor ons allen:

-1- In 2021 ontvangt u geen aanslag BIZ van het SVHW, dus alle activiteiten welke binnen de BIZ georganiseerd worden zijn in dit jaar voor de ondernemer vrij van kosten.

-2- De stichting heeft voldoende middelen om alle activiteiten onverminderd doorgang te kunnen laten gaan.

-3- In de loop van 2021 zullen we een nieuw projectplan indienen voor de periode 2022-2026. Wij zullen u hierover informeren en, zullen, zo snel als de Covid maatregelen het toestaan een bijeenkomst organiseren.

-4-Uiterlijk november 2021 zal de draagvlak meting wederom moeten worden uitgevoerd, zodat we, naar wij aannemen, in 2022 weer een volledig operationele BIZ hebben met zeer gunstige tarieven.

Wij hopen als bestuur iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en nodigen iedereen uit om indien er vragen zijn deze te stellen.

Namens het bestuur van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam, Met vriendelijke groet,

Bert de Boer Secretaris