Zoals u wellicht hebt gehoord loopt dit jaar de Biz periode af. Dankzij de Biz (Bedrijf Investering Zone)hebben we zeer veilige bedrijventerreinen in Stellendam. Het aantal inbraken en criminaliteit is sinds de Biz enorm gedaald. De verzekeringspremies zijn zelfs gedaald voor de meeste ondernemers. 

Maar de gemeente Goeree-Overflakkee heeft als voorwaarde voor de Biz dat iedere 5 jaar een draagvlakmeting moet worden gehouden. Want de meerderheid van de  ondernemers moet wel de Biz blijven steunen. Daarom vragen wij u 5 minuten van uw kostbare tijd. Scan met uw mobiele telefoon deze QR code en vul de 4 vragen in. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Als u geen QR code kan scannen ga dan naar: https://forms.gle/EJ9fhHBiE8pX18fCA

draagvlakmeting.

Graag nodigen wij u uit voor onze informatieavond op 16 september 2021. De locatie is restaurant Basta bij de jachthaven van Stellendam.

De SBBS is een Publiek Private Samenwerking en is ontstaan op initiatief van de Ondernemersvereniging Goedereede. In samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee, Politie, Brandweer, Flakkeese Beveiligingsdienst en NVD Beveiligingsgroep organiseert de SBBS de beveiliging op de bedrijventerreinen Deltahavens en Korteweg.Voor persoonlijk contact of aanvullende informatie kunt u zich wenden tot de parkmanager: Bert Visser: bertvisser@stellendam.biz.  

Met vriendelijke groet,

Giel Lokker, Voorzitter SBBS

Op 25 juni jongstleden ontvingen Giel Lokker en Bert de Boer namens het bestuur van de SBBS een cheque ter waarde van € 4.083,79 uit handen van Michel den Boer en Peter van der Valk van de Rabobank in naam van Interpolis. “Een prachtig bedrag, waarmee we heel blij zijn. We gaan het gebruiken om  de lopende operationele kosten te dekken, zoals onderhoud en opwaardering van de camera systemen. Aldus Giel Lokker, voorzitter van het bestuur van de SBBS.

Alle betrokken partijen profiteren van veilig ondernemen 

Een collectief beveiligd bedrijventerrein is veiliger en zorgt er voor dat ondernemers prettiger kunnen ondernemen. “Interpolis werkt zodoende mee aan het bevorderen van een veilig bedrijventerrein. Door ons collectief te beveiligen reduceren we o.a. criminaliteit en dus schades en kosten. Daardoor hoeft Interpolis minder uit te keren als er schade is op ons terrein.” 

Samenwerken aan een veilig bedrijventerrein wordt jaarlijks door Interpolis beloond

Gecertificeerde bedrijventerreinen die ook over proactief cameratoezicht beschikken, komen bij Interpolis in aanmerking voor een resultaatsparticipatie. Dit betekent dat de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam, jaarlijks een uitkering ontvangt wanneer de verhouding tussen de betaalde premie en het uitbetaalde schadebedrag gunstig is. Meer verzekerde ondernemers betekent een hogere resultaatsparticipatie. 

Wil je weten wat de voordelen voor jouw bedrijf op Deltahaven Binnen en Korteweg zijn?
Jouw lokale Rabobank helpt je graag verder. Daarnaast biedt Interpolis aan de ondernemers die op dit bedrijventerrein gevestigd zijn een korting tot 15 % op de premie voor de gebouwen-, inventaris-, voorraad- en bedrijfsstagnatieverzekering op de Interpolis BedrijvenCompactPolis®

Betreft: Ontvangen Subsidie van de Provincie Zuid-Holland ter financiering van onze BIZ in 2021

Beste medeondernemer,

Zoals u wellicht al in het Eilanden Nieuws heeft gelezen, is het bestuur van onze BIZ er samen met medewerkers van de gemeente Goeree-Overflakkee in geslaagd om een subsidie te verkrijgen waardoor het mogelijk wordt onze BIZ, welke officieel 31- 12-2020 ten einde liep in het jaar 2021 te bekostigen.

Wat betekent dat voor ons allen:

-1- In 2021 ontvangt u geen aanslag BIZ van het SVHW, dus alle activiteiten welke binnen de BIZ georganiseerd worden zijn in dit jaar voor de ondernemer vrij van kosten.

-2- De stichting heeft voldoende middelen om alle activiteiten onverminderd doorgang te kunnen laten gaan.

-3- In de loop van 2021 zullen we een nieuw projectplan indienen voor de periode 2022-2026. Wij zullen u hierover informeren en, zullen, zo snel als de Covid maatregelen het toestaan een bijeenkomst organiseren.

-4-Uiterlijk november 2021 zal de draagvlak meting wederom moeten worden uitgevoerd, zodat we, naar wij aannemen, in 2022 weer een volledig operationele BIZ hebben met zeer gunstige tarieven.

Wij hopen als bestuur iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en nodigen iedereen uit om indien er vragen zijn deze te stellen.

Namens het bestuur van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam, Met vriendelijke groet,

Bert de Boer Secretaris

Geachte ondernemer,

Zoals u wellicht weet is SBBS de afkorting van: Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam. Het succes van SBBS heeft zich al bewezen. Het aantal inbraken en diefstallen is sterk afgenomen. Het bedrijventerrein ziet er veilig en goed verzorgd uit. Maar naast beveiliging van uw bedrijf willen we ons takenpakket verder uitbreiden. Ook de veiligheid van uw personeel en uw bezoekers willen we verbeteren.

Namens het bestuur van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam, willen wij u een mooi aanbod doen. In ruil voor het beschikbaar stellen van uw AED aan derden ontvangt u van ons een bijdrage van 600 euro.

Het beschikbaar stellen van uw AED houdt in de praktijk in dat u de AED bevestigt in een buitenkast aan de buitenmuur van uw pand. Een goed adres voor de aankoop van een AED buitenkast is: https://aedcompany.nl/aed/kast-binnen-buiten-kopen

De bijdrage van 600 euro wordt aan u overgemaakt zodra u een foto van de AED aan buitenmuur mailt naar onze parkmanager. Deze zal de AED controleren en bij goedkeuring wordt het geld aan u overgemaakt. Zet daarom ook in de e-mail uw bankrekeningnummer en het adres waar de AED is bevestigd.

De AED’s van de bedrijven die meedoen worden onder gebracht in een collectieve verzekering. Dus als er zich wat voordoet dan kunt u dit melden bij de parkmanager.

Deze actie wordt ondersteund door de Nederlandse Hartstichting en de gemeente Goeree-Overflakkee. Laten we samen levens redden!

Met vriendelijke groet,

Giel Lokker
Voorzitter SBBS